Ny ridanläggning utreds i Falun

Flera olika alternativ för en ridanläggning i Falun ska nu utredas närmare, mot bakgrund av att den befintliga anläggningen i Främby behöver ett nytt stall, om den alls ska vara kvar där. Det finns också flera andra alternativ, de flesta långt från centrum, och ett nära centrum - nämligen Stångtjärn.
En lättillgänglig ridanläggning har i praktiken två viktiga funktioner - dels som ridanläggning och dels som fritidsgård, och över 20 procent av alla Falutjejer mellan 10 och 20 år gamla är medlemmar i någon ridklubb. Hela den här frågan ska nu ut på samråd i 5 veckor, eftersom ett övergripande beslut måste tas snart. Den utredning som kommunen har gjort ska läggas ut på kommunens hemsida nu på måndag, och ett offentligt möte om frågan ska hållas klockan 7 torsdagen den 10 april i Främbyskolans matsal.