V säger nej till höga badpriser

Vänsterpartiet i Borlänge säger nej till det nya äventyrsbad som planeras i Maserhallen om det innebär att badavgifterna höjs kraftigt.
I det förslag till servicavtal mellan Borlänge kommun och det företag som ska driva anläggningen, Serco, framgår att badpriserna höjs kraftigt. Å det anser vänsterpartiet skulle innebära att flera utestängs från badet av ekonomiska skäl.