Remisserna ökar till sömnlaboratoriet

Som vi berättade i Dalanytt igår så sover vi i Dalarna sämst i landet enligt en Gallup-undersökning som har genomförts på uppdrag av ett läkemedelsföretag.
Och på sömnlaboratoriet på Avesta Lasarett konstaterar man att antalet remisser ökar kraftigt varje år. Det bekräftar Jan Ulfberg, överläkare vid sömnlaboratoriet på Avesta lasarett. Sömnproblemen ökar och varje år ökar också antalet remisser med mellan 10 till 20 procent på sömnlabratoriet i Avesta. Enligt Jan Ulfberg så beror sömproblemen till stor del av vi går mot ett 24 timmars samhälle där det är svårt att koppla av på kvällarna.Mycket på grund av stress i arbetet men även samhället och omgivningen har krav på nutidmänniskan. Det gör att många människor känner att man inte räcker till, säger överläkare Jan Ulfberg. -Avkopplingen är av vikt för att man ska kunna sova bra på natten, säger han.