Bostadsbristen störst i Siljansområdet

Bostadsbristen ökar i stora delar av landet. I Dalarna är det främst Leksand och Rättvik som just nu lider av bostadsbrist.
Det är Boverket som har gjort en sammanställning över bostadsbristen i landet, och den visar att det råder bostadsbrist i 100 av landets alla kommuner. Vilket är en 30-procentig ökning jämfört med läget för ett år sedan. Här i Dalarna har två kommuner bostadsbrist just nu, och det är enligt Boverket dom två Siljanskommunerna Leksand och Rättvik. Ofta är det hyresrätter i olika storlekar som saknas.