Stora löneskillnader mellan kommunerna

Det är stora löneskillnader mellan de olika kommunerna i Dalarna, det visar siffror som Statistiska Centralbyrån prenterar idag.
Det hela gäller hushållens beskattningsbara förvärvsinkomster under år 2001. Minst i länet tjänar man i Älvdalen, och mest i Falun. I Älvdalen var medelvärdet för den beskattningsbara inkomsten knappt 123 000 kronor, i Falun närmare 158 000 kronor. Samtliga kommuner i Dalarna har ett medelvärde som ligger undet det för landet som helhet.