Säter bantar kulturen

Kulturnämnden i Säter står inför ytterligare hårda besparingar. För att få budgeten i balans måste kulturnämnden spara 500 000 kronor fram till 2006. Och nu måste nämnden välja mellan pest eller kolera.
Kulturnämnden måste antingen ta bort biblioteksfilialerna i Gustavs och Stora Skedvi, eller helt dra in bidragen till studieförbunden. - Det här är ett dråpslag, säger kulturnämndens kristdemikratiska ordförande, Margareta Arthursson. - Vi har haft osthyvelsprincipen så länge. Nu måste vi faktiskt ta bort en hel filial. Annars måste vi ta bort anslaget till våra studieförbund, säger hon. Konsekvensen blir sämre service till kommuninvånarna. - De får ju bara ett bibliotek i Säter då. Och om studieförbunden inte får något anslag blir det ju ingen cirkelverksamhet, säger Margareta Arthursson. Säters kommun har redan tidigare fått kritik för att inte satsa tillräckligt på kulturen. Det här förbättrar inte den bilden. Margareta Arthursson tycker att det sparkrav som kulturnämnden ålagts är för stort. - Det här känns inte roligt, säger hon.