- Kriget är beklagligt!

Det säger biskop Claes-Bertil Ytterberg när USA nu inlett kriget mot Irak.
-Terrorismen utrotas inte genom att bomba Irak, och det är tragiskt att inte FN-linjen kunde fullföljas, säger biskop Claes Bertil Ytterberg. - Man måste sätta in långvariga och förebyggande insaser vad gäller människor levnadsvillkor och mänskliga rättigheter, menar Claes-Bertil Ytterberg.