Maserfrakt och DSG går samman

Åkeriföretagen MaserFrakt AB och DSG i Dalarna AB går samman.
Därmed bildas en av Sveriges större transport- och schaktkoncerner med en lastbils- och maskinpark på cirka 730 enheter, och med en årsomsättning på 700 miljoner kronor. Totalt i de båda företagen berörs mer än 700 personer.