Tiskenprojektet: tungmetallerna till Främbyviken?

I tre år har Tiskenprojektet i Falun pågått. Det handlar om att sjön Tisken ska restaureras till år 2010. Då måste växten löktåg bort, och sedimentet på botten som innehåller tungmetaller måste muddras.
Kostnaden för arbetet beräknas till slut hamna på cirka 115 milj kr.Totalt handlar det om 420 000 kubikmeter som ska deponeras någon annanstans. Enligt en ny utredning kan man ha hittat en lämplig plats. - Vi tror att vi ska kunna lösa det genom att sugmuddra Tisken till två meters djup och sedan transportera massorna i en ledning till Främviken. Där vallar vi in viken och stränderna, och lägger massorna innanför. Vi tror att det här är ett bra sätt att hantera sedimentet, säger projektledare Beate Löfvenberg. Ett alternativ till den lösningen är att djupfrysa sedimentet och sedan lägga det i en djuphåla i Runn. - Vilken metod vi till slut väljer får den fortsatta utredningen visa. Och sedan avgör Miljödomstolen slutligen om riskerna med att flytta sedimentet är säkert eller inte, säger Beate Löfvenborg. Målet med Tiskenprojektet är att återställa Tisken till en sjö som kan användas av båtfolket och bli en tillgång i Faluns stadsmiljö.