Kraftverksbygge drivs vidare trots miljöförbud

Transtrands Besparingsskog vill återställa ett gammalt Kraftverk i Fuluälven, men länsfiskedirektör Ulf Pierrou har avrått från att fortsätta att driva kraftverksfrågan.
Igår kväll beslöt Allmänningsstyrelsen för Transtrands Besparingsskog att trots det driva frågan om kraftverket vidare.
Fuluälven ingår i den grupp vattenområden där det enligt Miljöbalken inte får byggas kraftverk, påpekar Ulf Pierrou i ett yttrande om kraftverket. - Det handlar inte om att bygga nytt, säger ordföranden Bengt Gudmundsson, utan om att återställa ett gammalt kraftverk. Vi ska bara sätta dit en turbin, bygga ett litet maskinrum och rensa upp. Dammen finns där redan. Återställandet av kraftverket är kostnadsberäknat till cirka sex miljoner och ska ge energi motsvarande värmeförbrukningen för 65-70 eluppvärmda villor.