Många skogsmaskinföretag går med förlust

Närmare hälften av Dalarnas cirka etthundra skogsentreprenörer går med förlust och har så gjort under flera år. Det visar en undersökning som deras branschorganisation Skogsmaskinföretagen har gjort.
Det är mycket svårt att vara maskinförare i skogen med eget företag. Ofta kan ägaren av ett skogsmaskinföretag inte ta ut lika mycket i lön själv som han betalar en anställd. Förlusterna som fortgått år efter år har urholkat företagen, tärt på kapitalet och det är en tidsfråga innan många av dem tvingas lägga ner eller gå i konkurs. En starkt bidragande orsak är att de här små företagen är i underläge när de ska förhandla om ersättningen från de stora skogsbolagen. De får helt enkelt för litet betalt, säger branschorganisationen Skogsföretagens regionchef Anders Tosterud. - Men det är inte bara betalningen som måste höjas för att företagen ska bli lönsamma. Det handlar också om att dialogen med skogsbolagen måste bli bättre, liksom planering och framföhållning från skogsbolagens sida. - Skogsmaskinförarna måste också själva bli bättre företagare. De är mycket kompetenta när det gäller skogsarbetet, men det brister ofta i administration och ekonomisk analys, säger Anders Tosterud