150 miljoner - sparkrav för landstinget

Hälso- och sjukvården i Dalarna ser ut att få ett underskott på 75 miljoner kr i år. Det visar landstingets vårprognos över hur ekonomin utvecklar sig. Redan nu finns ett sparbeting på sjukvården i länet som uppgår till 75 miljoner kr. Enligt tidigare beslut ska nya underskott som uppstår åtgärdas. Det betyder att de sparkrav som nu finns på sjukvården i praktiken uppgår till 150 miljoner kr.