Söderberg vigdes till biskop

På söndagen vigdes kyrkoherde Thomas Söderberg från Enviken i Falun till biskop för Västerås stift, det var ärkebiskopen Anders Wejryd som ledde vigningsgudstjänsten i Uppsala domkyrka. Söderberg tar över biskopsstaven från Claes-Bertil Ytterberg och Söderberg är den förste biskopen från Dalarna på över 200 år.