Få ungdomar söker snabbslant

Det är få ungdomar i Gagnefs kommun som söker den så kallade snabbslanten, pengar som ungdomar kan söka hos kommunen för att genomföra idéer av olika slag. En anledning kan vara att få ungdomar känner till att pengarna finns.

– Anledningen är att dem inte känner till det, tror Rosa Flank som är fältfritidsassistent. 50 000 tusen kronor har kommunen lagt i en pott man kallar snabbslanten. Ur den kan ungdomar i kommunen söka pengar för diverse projekt, det kan handla om allt från att anordna en rockkväll till att bygga en skateboardpark. Sen snabbslanten infördes för nästan ett och ett halvt år sen har nio ansökningar kommit in, nio på 16 månader. Många ungdomar som Dalanytt träffar Mockfjärdskolan och Djuråsskolan vet inte vad snabbslanten är.

– Det är dåligt om vi vill hitta på någonting, att vi inte vet att det finns, säger en av ungdomarna.