Mora

Prickad sjuksköterska frias

En sjuksköterska från Mora slipper den prickning hon tidigare fått av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Hon fick då en s.k erinran för att hon inte kontaktat läkare, när en patients blodtryck sjönk i samband med medicinering. Patienten avled, men länsrätten i Stockholm anser nu att det fel kvinnan begått inte är så allvarligt att det motiverar en disciplinpåföljd.