Blåbär känsliga för avverkning

Blåbären är de bär som förvinner mest när skogen avverkas.  Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet. Skogsbruket påverkar markfloran på olika sätt. Gräsarten kruståtel och mjölkört (rallarros) tillhör de växter som gynnas av avverkning. Lingonen å andra sidan, är mer känsliga för den harvning och plöjning av skogsmarken, som görs före återplantering