GRÄNGESBERG

Jobb och arkiv blir lidande

Stiftelsen Dokumentvårds kontor i Grängesberg bör läggas ner, det föreslår en statlig utredning.
– Det kommer att bli ett stort avbräck för museerna och för de ett antal personer här som kommer att mista sina jobb, säger platschefen Mikael Nilsson.

På kontoret så pågår i det tysta en räddningsaktion där gamla museum-arkiv dokumenteras digitalt för eftervärlden i stiftelsen Dokumentvård. Mikael Nilsson som är platschef på stiftelsen tror att arkiven kommer att bli lidande om de inte längre får göra sitt jobb.  
– Många museer har inte resurser att göra det i egen regi.

Nio personer är anställda på kontoret och om förslaget går igenom så är deras jobb i fara. Mikael Nilsson är starkt kritiks till utredningen, han säger att den känns forcerad, att många inte fått komma till tals och då speciellt inte de museer med små ekonomiska medel.  
– Det känns som ett beställningsjobb för att föra över medel till Stockholm istället för att sprida över i landet.