Kraftig ökning av konkurserna

Antaltet företagskonkurser i Dalarna har under årets fyra första månader ökat kraftigt. 48 företag har gått i konkurs och det är en ökning med drygt 40 procent jämfört med samma period i fjol.  Det är bara Västernorrlands län som haft en sämre utveckling.

I landet som helhet var ökningen två procent. Enligt affärs- och kreditupplysningföretaget UC finns det nu tydliga tendenser att konkurserna ökar i de flesta branscher.