Högskolan Dalarna allt populärare

Intresset för studier vid Högskolan Dalarna har ökat markant. Jämfört med inför förra hösten, så har ansökningarna ökat med 21 procent.  Störst är ökningen till teknikprogrammen.

Antalet studenter som i första hand söker till Högskolan Dalarna inför hösten har ökat med 21 procent jämfört med hösten i fjol. Siffrorna avser endast sökanden till svenskspråkiga program. Till detta tillkommer också tusentals sökanden till program på engelska.

Det som framför allt gläder högskolans ledning är att ökningen är störst till teknikprogrammen. Efter ett antal år med sjunkande siffror är nu ökningen där hela 69 procent.

Även ekonomiutbildningen ökar ordentligt efter kraftiga minskningar under flera år.