Säter

Lurade pojkvänner och banken

Säterkvinnan lurade banken och båda sina pojkvänner. Hon beställde varor i pojkvännernas namn och förfalskade deras namnteckningar. Genom att förfalska en namnteckning fick hon också ut 100 000 kronor på en bank.

Kvinnan, som är 25 år, har nu av Falu tingsrätt dömts till skyddstillsyn med 180 timmars samhällstjänst.

Bedrägeriet mot banken genomfördes genom att underteckna två lånehandlingar om närmare 100 000 kronor i sin dåvarande pojkväns namn. Hon har sedan förmått personalen på banken att betala ut lånen till henne själv.

Kvinnan fälls också för att vid ett flertal tillfällen ha beställt varor från olika företag i pojkvännens namn och därefter hämtat ut varorna, sedan hon förfalskat hans namnteckning.

Den 25-åriga kvinnan döms även för att ha misshandlat pojkvännen vid tre tillfällen, och också för att ha misshandlat sin dotter.

Sedan paret separererat och kvinnan gått in i ett nytt förhållande, har hon även bedragit den nya pojkvännen genom att beställa varor även i hans namn.

Tingsrätten anser att straffvärdet för den samlade brottsligheten är åtta månaders fängelse. Men rätten väljer i stället skyddstillsyn med 180 timmars samhällstjänst som påföljd. Rätten har också beslutat att hon ska genomgå en samtalsserie som frivården har.