Ilska i Mora över försenad förbifart

Den nya förbifart som Mora kommun vill ha norr om tätorten för att avlasta trafiken från centrum ser ut att dröja till efter år 2015. Den finns inte med i den nationella vägplaneringen, säger Bo Bävertoft på Vägverket, och det är något som upprör Moras kommunalråd, Lars Mattsson-Frost.
Centerpartiet pekade i sitt valmanifest i höstas ut förbifarten som en av de mest prioriterade angelägenheterna under mandatperioden. Lars Mattsson-Frost säger till Dalanytt att han kommer att ta kontakt med Vägverket för att påskynda bygget. - Genom Moras centrum går idag långtradare med miljöfarligt gods. Trafikstockningar under högtrafik är ett problem i de centrala delarna. Därför behöver en ny förbifart byggas så snart som möjligt, i varje fall påbörjas inom de närmaste fyra åren, säger Lars Mattsson-Frost.