En miljon till samarbete

Högskolan Dalarna har fått drygt en miljon kronor för samarbeten med utvecklingsländer. Pengarna ska användas för att ge studenter och lärare möjlighet att skaffa sig viktiga kunskaper i utvecklingsfrågor.

Högskolan kan använda pengarna till samarbeten med utvecklingsländer och till att göra mindre fältstudier under minst åtta veckor i ett utvecklingsland. Pengarna fördelas av Internationella programkontoret, som är en myndighet under utbildningsdepartementet.