Nya naturreservat i länet

Dalarna kommer att få två nya naturresarvat.  Det ena är Tryssjöbergets naturreservat  i Gagnefs kommun och det andra är Ris-rödområdet i Rättvik.

Tryssjöbergets naturreservat är 255 hektar stort och där slog en del tallar rot redan på 1600-talet, skriver Länsstyrelsen i pressmeddelande.

I Rättvik kommer Risröd-området att skyddas som naturreservat. Omårdet är 60 hektar stort. Det är mycket bördigt och örtrikt och där finns bland annat guckusko, men också andra orkidésorter som brudsporre, korallrot och skogsfru.