Mordet på Pernilla Hellgren

Missat tips på mördaren utreds

Det blir en förundersökning om misstänkt tjänstefel mot polisen i Dalarna för handläggningen av tips kring mordet på Pernilla Hellgren i Falun. Det har vice chefsåklagare Bo Lindgren vid Riksenheten för polismål nu beslutat.

Tips om att den nu häktade Anders Eklund kunde vara mördaren lades på hög.

Bo Lindgren säger till Radio Dalarna att de handlingar han tagit del av, ger anledning att tro att tjänstefel begåtts. Sedan får den vidare utredningen visa om misstankarna kan riktas mot enskilda polismän.

Däremot blir det ingen förundersökning mot polisen i Gävleborg, som inte tog något DNA-prov på Eklund som kollegorna i Dalarna beställt,