Företagens rehabarbeten kollas

Många arbetsplatser i Dalarna kommer fram till och med september att kontrolleras, hur de arbetar med arbetsanpassning och rehabilitering av de anställda. Det är Arbetsmiljöverket i Falun, som kommer att genomföra inspektioner på cirka 110 arbetsplatser.

Bland annat kommer det att kontrolleras vilka rutiner företagen har för att hålla kontakten med sjukskrivna, rapportera olyckstillbud och fortlöpande ta reda på vilka behov det finns av arbetsanpassning och rehabilitering av de anställda.