Avesta

Vård får kritik efter självmord

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Avesta kritiseras av socialstyrelsen. Detta för den vård som gavs till en ung patient som sedan tog sitt liv. Enligt socialstyrelsen måste kliniken förbättra sina rutiner för riskbedömning och dokumentation av patienter med psykiatriska syndrom.