Uttalande mot kriget

Hedemora Arbetarekommun ger sig in i storpolitiken och skriver brev till FNs generalsekreterare och regeringen.
Arbetarekommunen beslutade på sitt möte i måndags att anta ett uttalande mot kriget i Irak, som nu alltså skickas till FN och regeringen. - Förenta Nationerna som fredsorganisation måste känna att den har stöd även ute i de djupa leden, säger Rolf Stoltz, en av dem som undertecknat brevet. Han medger att det kan synas som att FN har misslyckats när det gäller konflikten i Irak. Och just därför, när den stora supermakten USA har gått förbi FN, tror Rolf Stoltz att FN behöver folkets stöd. - Det här är ju illavarslande för framtiden. Vi måste ställa oss bakom Förenta Nationerna och deras roll måste stärkas, säger han. I brevet kräver Hedemora Arbetarekommun: - att FN återtar sin roll som fredsorganisation - att USA med allierade drar sig tillbaka från Irak och att kriget omgående stoppas - att fredliga förhandlingar återupptas för att oskadliggöra Iraks vapenarsenal - att FN sätter press på Turkiet att avstå från invasion i norra Irak och därmed förmå Turkiet att icke vidtaga militära handlingar i detta område - att demokrati skapas för det Irakiska folket.