Dålig konkurrens ger höga nybilspriser

Det menar Statens Konkurrensverk efter att ha tagit del av en sammanställning som 16 av Sveriges Radios lokalradiostationer gjort, däribland Radio Dalarna. En rundringning till olika bilförsäljare i landet visar att konkurrensen mellan bilfirmorna är dålig.
Funderar du på att köpa en ny bil? Visst, du kan ringa runt till försäljarna, men i slutändan hamnar priserna på ungefär samma nivå. Den rundringning som sexton lokalradiostationer i Sverige gjort aktualiserar den speciella situation som råder inom bilbranschen. Priserna på nya bilar ligger för högt idag, menar Konkurrensverket. Undersökningen visar dessutom att nybilspriserna i Dalarna i genomsnitt ligger högre än i landet i stort. Nu är nya EU-regler på gång, som ska ge fler försäljare inom samma område rätt att sälja samma bilmärke å därmed öka konkurrensen. Större möjligheter att köpa bil via andra kanaler som Internet är en annan förändring.