Falun

Äggstock och testikel lika värda

En förlorad äggstock borde vara lika mycket värd, som en förlorad testikel. Det tyckte en falukvinna, som inte fick någon ersättning från försäkringsbolaget , när hennes äggstock av misstag opererades bort. Och Sveriges försäkringsförbund ger henne rätt - nu får ingen ersättning.

Det var förra sommaren som en kvinna i Falun nekades ersättning av sitt försäkringsbolag, sedan hon opererat bort sin ena äggstock.

Men försäkringsbolaget sa nej. Förklaringen var att förlusten inte innebar inte någon medicinsk funktionsnedsättning.

Hade kvinnan däremot varit man och tvingats ta bort sin ena testikel, hade hon haft rätt till ersättning. Det är diskriminering, tyckte hon och gjorde en anmälan till DO, diskrimineringsombudsmannen.

Nu har Sveriges försäkringsförbund kommit fram till att det var rätt att inte ge kvinnan någon ersättning, däremot var det fel att männen fick.

– Och det kommer nu att åtgärdas, säger Staffan Moberg på Sveriges försäkringsförbund.

– Det innebär inte några funktionsförluster, förklarar han. Och därmed kommer det att ändras i tabellverken över medicinska ersättningar.