Hårda tag mot myggen

Under fredagen började bekämpningen av stickmyggor i Nedre Dalälven. Det är det största området någonsin som ska bekämpas - runt 1000 hektar. Från Avesta i väster till Kågbo, norr om Söderfors, i öster.

- Det har länge funnits krav och önskemål från folk i ett antal områden från Avesta och strax nedanför Söderfors att de vill ha hjälp med myggbekämpning., säger Jan Lundström, projektledare för myggbekämpningen.

Det har varit problem med stora mängder stickmygg i flera år i området, men först nu har man administrativa möjligheter att bekämpa myggen i ett så här stort område. Bekämpningen utförs med helikopter och beräknas att ta fem till sex dagar.

Stickmyggornas larver dödas med bekämpningsmedlet BTI, anledningen till att larverna dödas är att det kan bildas stora mängder stickmyggor när markerna kring nedre Dalälven översvämmas.

Gävleborgs länsstyrelse har i flera år satt sig emot bekämpning i vissa delar av området som har stora naturvärden, bland annat Färnebofjärdens nationalpark. Dessutom säger vissa forskare att bekämpningsmedlet BTI inte är tillräckligt utrett, men professor Jan Lundström vill ändå bekämpa myggen inom nationalparken.
– I delar av nationalparken så finns det behov.