RÄTTVIK

Elev anmäler skolan

En grundskoleelev har anmält Rättvikskolan för kränkande behandling. Anledningen är att skolan inte agerat tillräckligt när hon blivit illa behandlad av klasskamraterna.

I anmälan hävdar eleven att hon blivit illa behandlad av sina klasskamrater i flera års tid och att skolan inte agerat tillräckligt kraftfullt för att få stopp på problemen.

Skolverkets ska nu granska Rättvikskolan och undersöka  två läsår och man begär nu in svar från kommunen i en rad frågor.