AVESTA

Kommunbilarna bör hyras ut

Avesta kommun tänker införa en intern bilpool för att utnyttja kommunens fordon effektivare. Men kommunen bör gå ännu längre och hyra ut bilarna till allmänheten, säger organisationen Gröna bilister.

Bilister uppmanar nu Avesta kommun att hyra ut bilarna till allmänheten när de inte används, det gäller då i första hand kvällar och helger.

Genom att dela på bilarna minskas kommunens kostnader, miljönyttan ökar och allt fler kan få tillgång till bil utan att behöva äga någon, menar Gröna Bilister.