Ihopslagning av fem landsting

De fem landstingen i Örebro län, Värmland, Dalarna, Uppsala län och Gävleborg är nu beredda att inleda diskussioner om att bilda en gemensam region. Det står klart efter att styrelseordförandena i landstingen möttes i veckan.

Marie-Louise Forsberg Fransson socialdemokratisk ordförande för landstingsstyrelsen i Örebro län, säger att hon är mycket glad över att landstingen kommit så här långt.

Det här är en viktig utveckling för tillväxten i Örebroregionen, men också för att säkra god vård och omsorg i länet, tycker Marie-Louise Forsberg Fransson som också hoppas att Västmanland och Sörmland ska ansluta sig till den framtida region hon hoppas blir verklighet.