PRO kräver statsbidrag till äldrevården

Pensionärsorgansiationen PRO:s styrelse kräver i ett brev till regeringspartierna, ökade och öronmärkta statsbidrag till sjukvård och äldreomsorg i den vårproposition som snart läggs fram.
PRO kräver också ökade insatser inom tandvården. I brevet - som bland annat undertecknats av PROs ordförande i Dalarna Inger Hestvik - så skriver man att man måste värna om sjukvården, äldreomsorgen och tandvården även i ekonomiskt kärvare tider.