Borlänge

Strejk kan stänga vårdhem

Kortidshemmet Utsikten i Borlänge, med 25 vårdplatser, stängs den 20 maj om vårdstrejken inte avbryts innan dess.  Anledningen är att samtliga fyra sjuksköterskor vid boendet då går ut i strejk. Sedan tidigare är också enhetschefen uttagen.

Den övriga personalen kommer att flyttas till andra enheter och gästerna till andra särskilda boenden eller om möjligt till sina hem. Det säger Pia Joelsson, som är chef för resultatenheten vård och grupp.