Falun

Stort intresse för malmletning

Intresset för att leta malm i Falun är stort. 7-8 företag har uttalat sitt intresse och just nu söker ett bolag för Australien efter nya fyndigheter med hjälp av en helikopter.

Bergsingenjör Leif Löfberg hjälper företaget Zinifex och han är entusiastisk.

– Det är härligt att man gör det här i den gamla gruvstaden Falun. Sökandet pågår i så gott som hela kommunen.

Det är inte bara malm, som kan vara av intresse.

– Nej hittar man exempelvis skiffer eller sprickor med vatten ska det undersökas på olika sätt, som med borrningar.

I förlängningen, om ett antal år, tror Leif Löfberg att det kan leda till flera nya jobb i Falun.

– Och den som har fyndigheterna på sin tomt, får också del av vinsten, säger han.