Folkmängden i Dalarna minskar

Folkmängden i Dalarna fortsätter att minska. Under första kvartalet i år har invånarantalet minskat med 172 personer. Enbart tre kommuner redovisar en befolkningsökning, det är Falun med +67, Borlänge +65 och Avesta +4.

 Största befolkningsminskningen har Leksand haft  med-49 och Hedemora med-47. Siffrorna kommer från Statistiska Centralbyrån.