Vill ha mer trafik på järnvägen

Satsa en procent av bruttonationalprodukten på järnvägen! Det kräver Miljöförbundet Jordens Vänner, som just nu åker landet runt och försöker väcka opinion för att få över mycket mer trafik från vägar till järnvägar för miljöns skull.

– Nu i september kommer regeringen lägga ett förslag på järnvägsinvesteringar och väginvesteringar för de närmaste 15 till 20 åren, säger Lars Igeland vid miljöförbundet Jordens Vänner.

– Det är fler och fler som åker tåg och det är mer och mer gods på tåg men det är fullt på spåren på flera ställen. Det måste till stora investeringar om fler människor och mer gods ska kunna resa miljövänligt.

För Dalarnas del måste Dalabanan ner till Stockholm få en bättre kapacitet menar miljöförbundet. Men man ser även förändringsmöjligheter på andra sträckor.

–Godssträckningen hela vägen från Avesta ner mot Hallsberg måste förstärkas, det finns ett växande andel gods som vill över till järnväg men det kommer bli fullt på stambanan om några år, säger Lars Igeland.