Falun

Kräver att länsrätten blir kvar

Förslaget att lägga ner länsrätten i Falun och att dela verksamheten så att det blir en gräns rakt genom Dalarna är dåligt genomtänkt. Det hävdar socialdemokratiska riksdagsledamoten Carin Runesson från Smedjebacken i en interpellation till justitieminister Beatrice Ask.

Servicen försämras och samarbetet mellan kommunerna i länet försvåras, menar Runesson som kräver att länsrätten i Falun blir kvar.