GAGNEF

Gagnefs vårdcentral prisas

En utmärkelse för nytänkande och förnyelse inom hälso- och sjukvården – det har vårdcentraler i Gagnef fått. Utmärkelsen är en av fyra hederspriser i Guldskapellen 2008 som tidningen Dagens Medicin står bakom.

Sen vårdcentralen i Gagnef tog över den psykiatriska öppenvården i kommunen har bland annat antalet självmord minskat liksom behovet av psykiatrisk slutenvård

Enligt juryns motivering visar personalen på vårdcentralen med entusiasm och nytänkande att primärvården kan bedriva psykiatrisk vård med enkla medel och goda resultat.