Falun

Forskning temat för världsarvsmöte

Forskning är temat på ett möte som hålls i Falun nästa vecka. Mötet pågår i tre dagar och ska handla om de svenska världsarven.
Hittills har 60 personer från hela Sverige anmält sig till konferensen.