Polisriksdag i Borlänge

Den 1-2 april anordnas i Borlänge den femte polisriksdagen. En sån arrangerar rikspolisstyrelsen vart fjärde år och till Borlänge kommer representanter från rikspolisstyrelsen och landets polismyndigheter. Även justitieminister Tomas Bodström medverkar under de två dagarna som kommer att innehålla föredrag, seminarier och diskussioner om olika polisära frågor.