Forskar om jobbpendling

Just nu pågår ett forskningsprojekt vid Högskolan Dalarna om människors inställning till att pendla till sina arbeten. Flera studier visar att i regioner där folk pendlar blir tillväxten större. Drygt 300 anställda vid Spendrups bryggeri i Grängesberg och ABB Powersystem i Ludvika har svarat på en enkät.

– Det tycks spela en viss roll vilken utbildningsnivå människor har för vilken inställning till att pendla, säger kulturgeografen Susanna Heldt Cassel vid Högskolan Dalarna. Precis som flera andra studier visat så är det människor med den högsta utbildningsnivån som har de längsta pendlingsavstånden.

– De är mer positivt inställda själva till att kunna tänka sig att pendla. Det kan bero på en ekonomisk aspekt, att det är dyrt att resa och att man behöver tjäna mer för att ha råd med resan. Men det kan också ha att göra med vilket utbud på arbetstillfällen som finns för olika grupper.