Kraftig ökning av hudcancer i Dalarna

Människor som får malignt melanom i Dalarna - alltså hudcancer - har ökat med hela 97 procent mellan åren 2000 och 2006. Det är en betydligt större ökning än i landet som helhet, där hudcancerfallen ökat med 40 procent. Det är bara Kalmar län som haft en större ökning än Dalarna, enligt en rapport från Statens Strålskyddsinstitut SSI

Varje år dör cirka 400 personer i landet av malignt melanom, och det är den ultravioletta strålningen från solen som ligger bakom 80-90 procent av hudcancerfallen.

Det är de unga människorna som bränner sig mest.

- Av dem mellan 18-24 år har 78 procent bränt sig någon gång de senaste tolv månaderna, och det ökar deras risk för hudcancer senare i livet, säger Karin Westermark, utredare på SSI.

Men under det senaste året har ändå en liten ljusning kunnat märkas. Andelen personer som bränner sig i solen minskade under 2007 med 6 procent  visar SSI:s rapport