Västerås stift attraktivt för präster

Flera stift i landet, har stora problem med att rekrytera nay präster. Men det gäller inte Västerås stift, där 50 teologie studerande just nu står i kö för att bli präster.
Enligt Jan Segerstedt som är rekryteringsansvarig i stiftet kan stiftets attraktionskraft delvis förklaras med biskopen Claes Bertil Ytterbergs framtoning och teologi. Jan Segerstedt menar också att Stiftsgården i Rättvik spelar en viktig roll i det här sammanhanget. Många som söker sig till stiftet har som ungdomar varit konfirmander på Stiftsgården och då fått en positiv inställning till stiftet. Jan Segerstedt tror också att stiftet kommer att klara rekryteringarna även efter det att 40-talisterna har gått i pension. -Tillströmningen är så stark, att vi nog klarar den svacka som kan uppstå, säger han. Men även om rekryteringen av präster och diakoner inte är något problem, så finns det en personalkategori som stiftet har svårigheter att rekrytera. Och det är kyrkomusiker.