Psykiatrin

Korta vårdtider i Dalarna

Dalarna har landets kortaste vårdtider för psykiskt sjuka. Det framgår av en kommande rapport från Socialstyrelsen. Stefan Tungström, psykiatrisamordnare i Landstinget Dalarna, är inte överraskad över resultatet i granskningen.

En patient med diagnosen schizofreni vårdas i genomsnitt sex dygn. I Jämtland, till exempel, är vårdtiden mer än fyra gånger längre. Det visar granskningen från socialstyrelsen.

– Skillnaderna beror nog på att man beslutat bygga upp psykiatrin på olika sätt i landstingen, säger Stefan Tungström.

Är det är bra eller dåligt med korta vårdtider?

– Det fungerar rätt bra i Dalarna, säger Stefan Tungström.

Bakom de korta tiderna i Dalarna ligger, enligt Tungström, en fungerande öppenvård på vårdcentralerna och bra samarbete mellan kommun och landsting.

Dalarna har alltså satsat på öppenvård och få platser inom slutenvården. Är det bra?

– Kommer någon i en kris i livet när man får behov av slutenvård, då kan det bli problem, säger Stefan Tungström.