Inga pengar till Inlandsbanan

Inlandsbanan AB anser att Banverket sätter Inlandsbanan i stryk-klass, om investeringarna i banan hålls på den nivå som Banverket föreslagit i sin framtidsplan. Som enda järnvägssträcka i landet föreslås nämligen Inlandsbanan inte få några investeringspengar alls under åren 2004 till 2007.
Inlandsbanan hävdar att Banverket använt felaktig statistik om banan som grund för sin plan. På bolagsstämman nästa vecka diskuteras ett kritisk yttrande till banverket om Inlandsbanans investeringsbehov. Inlandsbanan sträcker sig mellan Mora och Gällivare.