Många viltolyckor i länet

Ett stort antal viltolyckor med rådjur har inträffat här i Dalarna under det senaste dygnet.Totalt har 9 olyckor rapporterats in till polisen sen 17-tiden på söndagen.

Det handlar om olyckor i Västerdalarna, Mora, Falun, Ludvika och Avesta. I samtliga fall har djuren tagits om hand av jägare och inga personskador har rapporterats.