Skogsägare bör se till sin skog

Skadorna på skogen efter snöfallet under lördagen är inte så svåra som befarat, men alla skogsägare uppmanas ändå gå ut och kolla hur deras skogsbestånd ser ut.

– Det ser mycket bättre ut än vad vi trodde, säger Magnus Hedspång, som är ställföresträdande distriktschef vid skogsstyrelsen i Dala-Järna.  

Det ser inte ut att ha blivit några större ekonomiska skador på skogarna. Men det finns fortfarande risk för följdskador i form av tillexempel röta i björkträd. Det är främst yngre lövskogar som tagit skada, men Magnus Hedspång tror att de kan hämta sig rätt snabbt.
– Troligtvis går ju den här snön bort inom två – tre dagar.