För lite bilstöd till funktionshindrade

Den kristdemokratiska riksdagsledamoten Ulrik Lindgren från Falun anser att det statliga anslaget till bilstöd som funktionshindrade personer kan få, är alldeles för knappt tilltaget.
Enligt Ulrik Lindgren blir många som är berättigade till sånt här stöd utan ekonomisk hjälp för att pengarna inte räcker. I en riksdagsfrågan till statsrådet Berit Andnor undrar Ulrik Lindgren vad hon tänker göra för att anslaget till bilstöd kan täcka behoven.